SpeakUp

Az Eurest Kft. hírnevének alapját az általunk nyújtott szolgáltatások minőségére vonatkozó szabványok, az üzemi ellenőrzés és eljárások, etikánk és tisztességünk képezik. Ezen a területen világvezető szerepet töltünk be – ügyfeleink, vásárlóink, befektetőink és beszállítóink elvárják, hogy a legmagasabb szintű szabványok szerint működjünk, amelyeket minden alkalmazottunk köteles betartani. 

Ha nem tartjuk be ezeket a szabályokat, aláássuk hírnevünket, valamint kockáztatjuk biztonságunkat és vállalatunk jövőbeli sikerét. Ezt nem engedhetjük meg. Mindannyian felelősek vagyunk azért, hogy üzleti tevékenységeinket szakszerűen, biztonságosan, etikusan és törvényesen végezzük. 

Lehetőséget biztosítunk, hogy  alkalmazottaink az anonimitást biztosító „Speak Up” etikai vonal keretében bejelentik, ha véleményük szerint szabálysértés történt, valamint kockázat áll fenn rájuk, munkatársaikra, ügyfeleinkre és vásárlóinkra, vállalatunkra vagy hírnevünkre nézve.